Torp

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Djupatorp

Första kända boende:

Anders Karlsson

Torpet upphörde:

i slutet av 1800-talet

Allmän beskrivning om Torpet:

Enda anteckningar som finns om nämnda Anders Karlsson är protokoll från kommulstämma i Hov 12/6 1871. Då beviljades Anders Karlsson sjukdomsgaranti med 10 Rmt, som herr Olsson Djupatorp lovade förskottera intill dess nästa debitering kommer att verkställas. 11/5 1879 förmäler protokollet följande:

På anmälan därom inhyses mannen Anders Karlsson under Djupatorp till följd av sjukdomslägenhet är oförmögen att försörja sig och sin talrika familj. Var denna stämmautlyst för att höras om beviljande av understöd åt berörda familj. Och beslutande stämman att till torpets uppsåning bidrags med två tunnor havre å femtio öre och två tunnor potäter å 4 kronor och åtog sig inspektor Andersson ombesörja det spannmål blir rätt använd. Ur protokoll 29/4 1880, beviljade nämnden understöd till Anders Karlsson Djupatorp beviljas på hans egen begäran såsom lån, för vilket han som säkerhet erbjudit sin ko: 1/2 fat havre, 1 fat potatis, 1 slkäppa råg.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...