Tumben 1:2

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Tumben 1:2, Holger Karlsson

Första kända boende:

1850 står Sven Persson Ljunga Od som ägare. Brukare var Anders Jonasson.

Torpet upphörde:

I slutet av 1800-talet.Tumben 1:2 var liksom Tumben 1:3 en hemmansdel 1/8 mantal. Den är belägen intill Tumben 1:3. Bostadsgrunden är tydlig synlig samt stolpen till Brunnsvägten finns kvar.

Allmän beskrivning om Torpet:

Tumben tillhörde i början av 1800-talet Ljunga gård i Od. När Ljunga delades så skedde likadant med Tumben. 1842 står Johanna Odqvist som ägare till 1/8 mantal Tumben. Hur Tumben kommit i Ljungas ägor framgår ej med Tumben 1:3 tillhörde Ljunga ända fram till 1950-talet.

Enligt fösamlingsboken är det många som bott på Tumben men det är svårt att avgöra vilken del de bott på. 1874 bodde där torparen Carl Larsson och hans hustru Maria Svensdotter. Ungefär samtidigt bodde där Per Johan Svensson och hustrun Eva Maria Svensdotter. Båda familjerna hade varit faddrar för grannens barn, Per Gustav Pettersson 1872 1874. Som synes var grannsämjan god.

Av vad framgår av fortsatt forskning synes ovan nämnde Per Johan Svensson ha varit skomakare. Den 26/2 döptes deras dotter Lena Welhelmina från Tumben.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...