Vasen

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket.

1759 beskrivs torpet Vasen enligt följande;

"Det är ett torp Vasen benämt, som är upptaget på enskilda ägorna har samma fritt som där bor, för det han Sätesgårds-Husen, som av ingen bebos, akta skall.

Första kända boende:

1773 bodde Anders Eriksson och hans hustru Cath. Persdotter, men torpet är säkert betydligt äldre. Det året döptes gossebarnet Eric, den 31 mars 1773, med ovannämnda föräldrar.

Torpet upphörde:

Sist boende och brukare var torparen Anders P. Svensson, född 1849 död 1917 och hans hustru Johanna Fredrika, född 1850. De hade nio barn.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet är beläget söder om Ollestad, intill stora landsvägen emot Ulricehamn. Bostadshuset, som nu Domänverket renoverat, består av ett rum och lök samt en lite farstukammare. hur en familj med nio barn fick plats är en gåta. Torpet var då ett dagsverkstorp under Ollestad. Torpet födde 2 kor och en liten häst och var väl att betrakta som ett bra torp. Jorden brukas fortfarande nu av Ollestad.

Om viåtervänder till de som bott på Vasen så framgår det att det är många familjer, alla med stor barnaskara. 1783 döptes flickebarnet Annicka den 8/12. Föräldrarna var Anders Gren och Cath. Persdotter. Om Anders hade bytt namn eller om hustrun gift om sig går ej att få klarhet i.

I början av 1800-talet bodde där torparen Nils Andersson, född i Nårunga 1794 och hustrun Maria Svensdotter, född 1788. De hade 6 barn födda under tiden 1819 - 1834.

1835 bodde torparen Anders Erikssson, född 17/11 1805 och hustrun Stina Andersdotter, född i Od 5/7 1808 på torpet. Dessutom 6-7 st. inhyses.

Enligt husförhörsboken 1861 bodde Vasen torparen Sven Gunnarsson och hans hustru Eva Andersdotter. De var födda 1812 och 1819, 4 barn, varav en som född 1837 dömdes för slagsmål 1858.

Ur dopboken 1873 framgår det att den 30/12 döptes gossebarnet Johan Theoder (oäkta). Moder var pigan Maja Stina Svensdotter, 31 år, Vasen. Faddrar torparen August Svensson och Johanna Svensdotter. Faddrarna uppgav som fader till barnet arbetskarlen Josef Svensson Tokulla, tjänst i Klådde. Faddrarna var från Krogen.

Vid senare efterforskning framgår det att inte P. Svensson var den siste som brukade och bebodde Vasen. 1925 kom Nils Harlad Bäck, född 11/8 1891 samt hans hustru Gerda Emilia, född den 16/10 1885, som arrendator till Vasen. Det var då inte något dagsverkstorp utan arrenderades ut av Domänverket. Bäck hade 6 barn under tiden 1910 - 1923, familjen flyttade 1932.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...