Hultaström såg (Stefanssons såg)

Borås Kommun

Hultaström, även kallat Stefanssons såg, är en gammal såg/kvarn som ägdes och drevs av Axel och Georg Stefansson i Aplakulla, troligen fram till 1960-talet. Där sågades och hyvlades virke och maldes mjöl. Kvarnen finns kvar i byggnaden. Vi har hittat rester från träkolstillverkning på platsen.  Ruinen efter kolarens bostad finns på berget strax intill, utmärkt med en ”torpmarkering”. Kolaren omkom i en brand i stugan 1909. Strax intill finns rester och byggnadsfundament från Lövås elförening, såg och lådtillverkning – starten på Lövås Såg. Bl a tillverkades lådor till Eiserfabriken i Borås.

Hultaström stod utan verksamhet från 1960-talet och fram till 2018 då renoveringen påbörjades. Då hade vinkelbyggnaden rasat ihop. Renoveringen bestod i delvis ny stomme, ny fasad, nytt golv, insättning av fönster. Bryggan till entrén är också ny och ligger på samma ställe där stockarna tidigare rullades in. Nytt bjälklag och golv har också lagts in i nedre plan. Torvån passerar genom och förbi Hultaström och rinner upp i Kulsjöarna och Tränningssjöarna. Torvån rinner ut i Säven.
 

Korrdinater: 6417020, 1323422

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder