Hulu Kvarn i Bredared

Borås Kommun

 

Kvarn, ca 50 x 20-40 m (N-S). Enligt en geometrisk karta år 1646 har det längs åns Ö sida funnits en kvarn. Markerad även på karta år 1849 samt på häradsekonomiska kartan 1890-97. Står som egen fastighet på ekonomiska kartan 1961 med namnet Hulu kvarn. Vid besiktning var området mycket tätt beväxt med träd och sly varvid inga lämningar kunde iakttas förutom en kvarnsten, arrangerad som bord. I området finns två förfallna träbyggnader varav den ena troligen har fungerat som kvarn och den andra som såg i sen tid.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater X 64143212, Y 1327833

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder