Hyttan i Jädraås

Ockelbo Kommun

Hyttan i Jädraås uppfördes 1857 och var idrift ända fram till 19430-talets början. De byggnader som finns kvar på området idag är från tiden 1905 - 1915. I anläggningen ingår två masugnar, två gasrostugnar och två slutrostugnar.

Rostning Den sorterade och grovkrossade malmen upphettades i rostugnar som eldades med masugnsgas. Under rostningen avlägsnades bland annat vatten och svavel ur malmen. Gasrostugnara var vanliga i slutet av 1800-talet. Här finns också Sligrostugnar som användes för rostning av pulverformig järnmalmsslig, en typ av finkornigt koncentrat av malm.

Masugnsprocessen Masugnen fylldes från toppen med malm, träkol och kalk i bestämda mängder. Blästerluft blåstes in i botten av ugnen. Järnet tog upp kol och övergick till flytande tackjärn som ihop med flytade slagg samlades upp i masugnens nedre del. Det flytande tackjärnet tappades ut för att svalna och däfefter stelna i tackjärnsformar.

Koordinater: 60.840933, 16.465695

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

64 Bilder