Jällby Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Jällby kyrka är en kyrkobyggnad i västra delen av Herrljunga kommun. Den tillhör sedan 2010 Hudene församling (tidigare Jällby församling) i Skara stift.
En del av virket i stommen till dagens kyrka är liggtimmer som dateras till 1100-talet.[1] Det har tillhört en liten träkyrka uppförd under medeltiden. Den omnämns i ett inventarium från 1583 och träskulpturerna från 1200-talet och 1400-talet bekräftar också dess ålder. Dagens kyrka ligger på en höjd omgiven av äldre kulturlandskap. Dess ålder är dendrokronologiskt bestämd till 1600-talet. Byggnaden står på stengrund. Fasaden är av vitmålad lockläktpanel och har tvåläktsfönster med sex rutor och svarta bågar. Sadeltaket är spåntäckt. Kyrkan hade ursprungligen en nästan kvadratisk form, men är tillbyggd flera gånger. År 1745 byggdes vapenhuset med spåntak i väster med sitt lilla klocktornet täckt av falsad plåt. År 1845 införlivades vapenhuset med långhuset och ett nytt vapenhus byggdes längst i väster. År 1869 förlängdes kyrkan i öster. Flera mindre reparationer och ombyggnader har företagits under åren. År 1766 brädfodrades kyrkan invändigt och väggmålningar från 1767 av John Ljung finns bevarade.
Dopfunt av sandsten tillverkad omkring år 1200 i två delar med höjden 91 cm. Cuppan är närmast cylindrisk med svagt buktande sidor. Nedtill ett kort, kraftigt skaft, som i mitten har en rundstav. Foten är nedtill fyrkantig med rundade hörn. Övergår uppåt i rund form, som en stympad kon utan ornament. Centralt uttömningshål. A.G. Ljungström målade altartavlan samt tillverkade altaret och altarringen år 1870. Han fick då även i uppdrag att restaurera de äldre väggmålningarna. Madonnaskulptur tronande i altarskåp från 1275-1300 utförd i ek. Skulpturens höjd 72 cm. En biskopsskulptur i trä från 1400-talet. Huvudinstrument är en digitalorgel. Kyrkan har två klockor. Lillklockan är av en senmedeltida typ och saknar inskrifter. Storklockan göts 1747.

Vill du läsa mera om kyrkan, det kan du göra här.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

103 Bilder