Jära Vattendrivna såg

Jönköpings Kommun

 

Sågverket med dammanläggning byggdes av greve Malkolm Hamilton på 1860-talet. Sågverket kompletterades med en anläggning för tillverkning av takspån. Denna anläggning placerades nära dammen. Sedan sågverket kommit i drift i början av 1860-talet tillkom takspånhyveln. Vid mitten av 1800-talet blev det allmänt vedertaget att använda träspån istället för halm, näver och jord vid takläggning. Träspånets era varade under ett sekel, ett vällagt spåntak hade en livslängd på cirka 30 år. Liksom sågverket förföll spånhyvelanläggningen efter 1940. Såväl vattenränna som vattenhjul och hyvel var fullständigt nedruttna och någon rekonstruktion av det gamla kunde ej göras. Ett säkert utgångsläge när de återuppbyggde anläggningen var den jordfasta sten i vilken det gamla hjulet legat lagrat. Med ledning av denna sten kunde de fastställa hjulets storlek osv. Sågen var i bruk i större skala till omkring 1930 och därefter för husbehovssågning till i början av 1940-talet. Läderremmar lager stals underkriget och detta satte definitivt stopp för verksamheten. Anläggningen började nu förfalla. Mulseryds hembygdsförening har renoverat denna gamla såg och man hade återinvigning 1968.

 

Koordinater N 57.74601°, E 13.91249°

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder