Kadde högar

Varbergs Kommun

1) Röse, ca 30 m diam och ca 3 m h. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.4 m st, både rundade och kantiga. Några stenar är docki ntill 0.7 m st. Röset yta är omplockad intill ett djup av ca 0.6 m, i VSV intill 1 m. I röset finns ca 5 gropar, 1.5-4 m diam och 0.7-1.2 m dj.1 m, SSV om nr 1:2) Röse 20 m diam och 1.5-2.5 m h. Stenarna är i allmänhet 0.1-0.4 m st, både rundade och kantiga. Några stenar är dock intill 0.7 m st. kraftigt omplockad och ojämn yta, högst i V delen, lägst i SSÖ. I röset finns också 3 gropar, ca 2 m diam 0.7-1 m dj, 2 av dessa har upplagda stenar längs kanterna (skyttevärn?).mellan nr 1 och 2 löper en stengärdesgård, ca 1 m br och 0.5 m h(NNÖ-SSV), som fortsätter på ömse sidor om rösena.S om nr 2 är:3) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.4 m h. Övermossad och ställvis övertorvad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar. I mitten och N delen en grop, 2.5x1 m st (NNÖ-SSV) och ca 0.3 m dj. Även i övrigt något ytskadad intill 0.1 m.Beväxt med ormbunkar och ställvis belamrad med ris.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 57.279958, 12.219081

Fotodatum 20230709

Publicerad 20230814

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

45 Bilder