Kalvs Kyrka

Svenljunga Kommun

 

Kalvs kyrka är en kyrkobyggnad i Kalv i Svenljunga kommun. Den tillhör sedan 2006 Kindaholms församling (tidigare Kalvs församling) i Göteborgs stift.
edeltida inventarier: dopfunt från 1200-talet, rökelsekar och några träskulpturer tyder på att det funnits en kyrka, säkerligen av trä, redan under medeltiden. År 1671 uppfördes en träkyrka med väggmålningar. Den var spånbeklädd och långhuset hade måtten 11,4 x 9,6 meter, medan koret mätte 7,2 x 7,5 meter. Vid västgaveln fanns ett trätorn uppfört 1708. I en beskrivning från 1830 befanns kyrkan vara för liten och i ett dåligt och förfallet skick.
En ny kyrka uppfördes 1842, men den förstördes 1896 genom en brand. Murarna var dock i stort sett bevarade och nuvarande kyrka byggdes åren 1898-1899 efter ritningar av arkitekt Carl Crispin. Kyrkan består av ett långhus med nord-sydlig orientering. Vid södra kortsidan finns ett smalare runt kor och vid norra kortsidan ett kyrktorn. Första renoveringen genomfördes 1922 då golvet lades om. En omfattande renovering genomfördes åren 1952-1953 under ledning av Sture Langö, länsarkitekt i Halmstad. Västra portalen sattes igen och en dopplats anordnades. Nytt innertak sattes in, nya golv lades in och korgolvet höjdes ett steg. 1967 renoverades fasaderna och 1982 genomfördes ännu en fasadrenovering. En invändig ombyggnad genomfördes 2002 efter program av arkitekt Lars Redegard. Ett nytt korgolv lades in och korets upphöjning minskades. Ett nytt altare tillkom. En ny läktarunderbyggnad med glasparti tillkom och vapenhuset byggdes om.
Dopfunt av tämligen grov sandsten tillverkad under senare delen av 1100-talet eller början av 1200-talet i ett stycke. Höjd: 75 cm. Den tillhör en grupp funtar i södra Västergötland med förenklade ringkedjor. Cuppan är rundad med en kraftig odekorerad vulst och rundad fot. På livet finns en ringkedjefris. Centralt genomgående uttömningshål. Omfattande skador. Träskulpturer ur kalvariegrupp från medeltiden. Predikstolen med sexsidig korg är ombyggd och dekorerad 1953 av konstnären Hans Fagerström.
Omkring 1773 fanns det lämningar i kyrkan av ett förstört orgelverk. 1861 byggde Carl Nilsson, Ullared en orgel med 4 stämmor. Den förstördes i en eldsvåda 1896. Den nuvarande orgeln, tillverkades 1899 av Thorsell & Erikson, Göteborg, byggdes om 1925 av M. J. & H. Lindegrens Orgelbyggeri, Göteborg. Den har fjorton stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgeln har fasta kombinationer. Den har även mekanisk traktur, rooseweltlådor.

 

Koordinater: 57.243908, 13.073831

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

99 Bilder