Karmgarn

Borås Kommun

År 1889 fastställdes bolagslagsordningen för Kamgarnsspinneri Aktiebolaget Göta i Borås. Huvudägarna var vid denna tid familjerna Zeeh och Kullgren. Företaget uppförde en anläggning för kamgarnsspinneri, vilken stod färdig är 1890. Fabriken låg vid denna tid i ett helt lantligt läge långt utanför stadens bebyggelse. Anläggningen drevs med hjälp av två ångmaskiner om sammanlagt 500 Hk. Företaget ombildades efter ekonomiska svårigheter till AB Kamgarn år 1909. Göteborgskoncernen ”Gustaf Werner” köpte företaget är 1915 och samma är övergick man helt till elektrisk drift. Omfattande utökningar av fabriken gjordes på 1920-talet då den gamla fabriken ombyggdes och antalet arbetarbostäder i omgivningarna utökades. Företaget ägde även omfattande jordbruksarealer i anslutning till fabriksanläggningen vilka utarrenderades. Under 1900-talets inledande årtionden hade företaget cirka 200 anställda och tillverkningen var inriktad på industrikamgarner, ett halvfabrikat vilket senare förädlades hos företagets kunder (väverier, trikåfabriker etc). Under andra världskriget utökades fabriken varvid även stora maskininvesteringar gjordes och tillverkningen inriktades allt mer mot syntetfiberförädling. Under 1970- och 1980-talet bytte företaget ägare vid ett flertal tillfällen. 1988 hade AB Göta Kamgarn 88 anställda och tillverkningen bestod av kamgarnskvaliteter till handarbetsgarner, trikåindustrin och möbeltygsväverier. Verksamheten avvecklades 1989 och AB Göta Kamgarn var då det sista kvarvarande spinneriet i Borås, och dessutom det sista egentliga kamgarnsspinneriet i Sverige. Fabriksanläggningen köptes samma år av byggnadsfirman K I Andersson som byggde om den till ett industri-, hantverks- och kontorshotell.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

87 Bilder