Kilsunds Fabriker Borås

Borås Kommun

 

Kilsunds AB bildades 1896 för tillverkning av helylle klädnings- och kapptyger. Under de första åren utfördes färgning och beredning av färdig väv i Tyskland men på grund av tidsödande transporter uppförde företaget en egen färgeri- och appreturbyggnad år 1898. Verksamheten omfattade senare såväl siden- och ylleväveri som färgeri, blekeri och beredningsverk. Företaget hade till en början 80 vävstolar men redan tio år efter starten fanns 220 vävstolar och för driften svarade en ångmaskin på 200 hkr. Företaget utökades kraftigt vid en fusion år 1929 mellan Kilsunds AB, AB Merinos, Borås Klädningstygsfabrik och Manufaktur AB Svea (samtliga dessa var Boråsföretag). I samband med fusionen inköptes även Svenska Kamgamsspinneri AB i Norrköping som tidigare ägdes av AB Borås Klädningstygsfabrik. Kilsundkoncernen sysselsatte vid denna tidpunkt totalt cirka 1000 personer varav cirka 500 arbetade vid den aktuella fabriksanläggningen i Borås. 1938 utgjordes produktionen till 80% av konstsilkevävnader och till 20% av yllevävnader och antalet sysselsatta var 550 personer. Investmentbolaget Saxylle-Kilsund AB bildades 1966 av företagen Svenska Yllekoncernen AB och Kilsund AB. De båda företagen överförde sina ylletillverkningar till det gemensamt bildade företaget. Företaget har specialiserat sig på tillverkning av kamgamsvävnader, 1978 övertog bolaget Industrivärden aktiemajoriteten i företaget. Inom anläggningen bör också nämnas en gjuten banvall nordväst om byggnadskomplexet. Tyvärr så drabbades hela denna anläggning av en stor våldsam brand den 27 februari och hela anläggningen mellan det gamla kontoret och Norrby Långgata i dag helt förstört. Det var många gamla byggnader som försvann upp i rök.

Bildnummer: 52 - 66 Så ser det ut i dag 2023

Koordinater: 57.73077, 12.934288

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

66 Bilder