Hillareds G:a stationsbyggnad vid Kindsbanan

Svenljunga Kommun

Denna station har varit riven sedan länge (ev flyttades huset sedan denna del av Kindsbanan rivits upp 1903) och en ny station byggdes vid Borås-Alvestabanan ca 2 km norr om den gamla. På platsen där gamla Hillared stn låg finns idag en skylt, en källare, en vattenreservoar och rester av perrongen. Banvallen är fortfarande tydligt synlig åt söder till den plats där den möter den nybyggda bandelen från Hillareds nya station mot Svenljunga.

Källa: banvakt.se

Fotodatum 20230620

Publicerad 20231207

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

21 Bilder