Kinnarumma Kyrkoruin 4:1

Borås Kommun

 

Uppe på kullen finns kyrkoruinen efter Kinnarumma kyrka som invigdes 1907. Den byggdes som  ersättning till 1690-talets kyrka som flyttades till Ramnaparken i Borås 1912. Återstår nu endast grunden då det ganska snart visade sig att byggnaden var föga solid, fuktade och vittrade sönder. Den var också allt för stor. Församlingen beslöt att lämna den åt sitt öde och i stället avsätta medel till uppförande av en ny kyrka på den äldsta kyrkplatsen. 1940 var den nya kyrkan färdig och 1942 revs stenkyrkan och den 11 september sprängdes tornet med nitrolit och föll tillmarken. Under två år låg sådeles två kyrkor helt nära varandra.Uppe vid kyrkoruinen står nu altaret från Viskafors kyrka efter att denna tagits ur bruk 2002. Församlingen har friluftsgudstjänst en gång om året vid kyrkoruinen. Dessutom hålls valborgsmässofirande med vårtal, sång, fyrverkeri och vårbrasa. En mycket uppskattad händelse i Kinnarumma by varje år.

Kyrkogården vid den gamla kyrkplatsen har inte - utom i undantagsfall - nyttjats sedan en ny begravningsplats på denna sida av vägen togs i bruk 1903. Utbyggnad skedde 1945 västerut i anslutning till den gamla kyrkogården och Kinnarumma fick då sin tredje kyrkogård. På de tre kyrkogårdarna ligger många av bygdens trotjänare begravda. Bland annat kan här nämnas att den svenska textilindustrins fader Sven Erikson, Rydboholm (död 1866) och hans familj har sina minnesvårdar på den äldsta kyrkogården.

Källa: Skylt på platsen

 

Koordinater: 57.592479, 12.871953

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

25 Bilder