Kopparhammaren Bålån Rydboholm

Borås Kommun

 

Här vid Bålåns Kopparhammare har verksamheten bedrivits med smide och kolning sedan lång tid tillbaka. Redan år 1682 var verksamheten beskattad. Smedjan som var på kronogrund lagd och låg på Seglora Sockenskog hade Kunglig Majestäts Bergskollegie och kammarkollegies tillstånd. Skogsområdet där smedjan och torpet låg var 144 tunnland och 22 Kappland stort. För detta området erlades en dalersilvermynt till kyrkan i Seglora. Samtidigt erlades skatt till Kronan med 22 daler och 16 skillingar silvermynt. I smedjan föräldades 6 - 7 skeppspund koppar årligen (ett skeppspund = 170 kg). Verksamheten bedrevs fram till år 1787 av smeden Anders Hammar, som tillhörde Borås koppasskrå. År 1787 köptes hammaren och skatterätten av Bäfverman och år 1790 flyttade hammaren till Småöjeström, varifrån den år 1827 flyttades till Grafvenfors (Hofforsen).  Brukspatron J G Lindberg anlade år 1821 där där kopparhammeren låg ett stampverk med fem hoar. Stampverket flyttades år 1828 till Småöjerström. År 1768 förekom många långa skrifttväxlingar mellan smeden Hammar och olika myndigheter i Kungliga huvudstaden, Hammar vill köpa markområdet mellan Ängsjöbäcken och Venesjöbäcken, men vissa kronobönder med kyrkoherden i Seglora församling Anders Kollenius som också var intendent för grevliga preutsiska sätereriet Segloraberg i spetsen ville stoppa detta.

 

Koordinater: 57.651123, 12.827028

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

20 Bilder