Kraftstationen i Viskafors

Viskafors Kommun

 

Viskafors kraftstation byggdes av Rydboholmsbolaget 1917-1919. Det är beläget intill väveriet i Viskafors och ersatte en äldre station från 1910. För att säkerställa vattentillgången byggde man ett stort vattenmagasin av åtta sjöar som blev Storsjön och vattenytan uppströms höjdes med tio meter, Maskinstationen är en mycket vacker byggnad som är inklämd mellan den gamla riksvägen och Viskan där dalgången smalnar av nedströms Viskafors station. Vid driftsättningen hade Viskafors tre turbiner. Två av dessa var nybyggen levererade av Werkstaden Kristinehamn och i slutet av 1940-talet hade den tjänat ut. På dess plats installerades i stället en begagnad ubåtsdiesel som gjorde det möjligt att driva väveriet även under torrperioder.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder