Kraftverk i Fritsla

Marks Kommun

 

Kraften i Häggån och Hjälltorpsfallet har nyttjats under lång tid. Det finns uppgifter om att Kvarnkommissionen redan 1699 omnämner ett flertal skvaltkvarnar på platsen. Fritsla kraftverk uppfördes 1909-1910. Byggherre för Fritsla kraftverk var företaget L. J. Wingqvist Fritsla Mekaniska Wäfveri & Spinnerier. Projektör vid uppförandet var AB Vattenbyggnadsbyrån (VBB), arkitekt ej känt. De två äldre turbinaggregaten, tillverkade 1910 av KMW, installerades vid denna tidpunkt. Detta kraftverk ersatte då ett tidigare, som byggdes när vävnadsförläggaren Lars Johan Wingqvist 1874 startade ovan nämnda textilfabrik. Väveriet hade 150 vävstolar importerade från England. Vid Lars Johan Wingqvists död år 1900 övertogs fabriken av hans arvingar. Verksamheten var vid det här laget omfattande. Enligt företagets jubileumsskrift utgiven 1906 hade fabriken 900 anställda. Fritsla var den ort som kom att öka mest i befolkningen under industrialiseringen i Mark. På bara 25 år utvecklades Fritsla från ett bondesamhälle med 900 invånare till ett industrisamhälle med 2 700 invånare.  Det som kommer att avsluta epoken L. J. Wingqvist Mekaniska Wäfveri var bränder – den första 1958 och den sista 1975. De cirka 1 000 arbetsplatser som skapats på 30 år i slutet av 1800-talet försvann på lika många år 1950-1980. Fritsla kraftverk byggdes till redan 1916-1917. Tillbyggnaden gjordes i vinkel mot den äldre kraftstationen och ytterligare en turbin – tillverkad 1916 av Finshyttan – installerades. Projektör var AB Vattenbyggnadsbyrån och arkitekt var byråns ingenjör Sven Lübeck. Kraftverket har därefter genomgått ytterligare tillbyggnader – bland annat för att inrymma transformatorer och utledningsutrustning. År 1945 installerades ett dieselaggregat med en Atlasmotor och en Asea-generator med en effekt på 650 kVA. Anläggningen skulle användas som reservkraft vid låg vattenföring. Denna dieselmotor har dock nyligen monteras bort i samband med den senaste ombyggnaden av kraftverket. Det nya aggregatet står på dieselmotorns gamla plats. Bevarad på kraftverkets innervägg är dock en mindre dieseltank.

 

Koordinater N 57.56471°, E 12.78150°

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder