Kråkbanans station i Brattfors

Ockelbo Kommun

1889 var järnvägen klar till Brattfors och året efter stod stationshuset klart. Ett vattentorn i trä byggdes och ett stickspår till det 1889 nybyggda kolhuset lades ut. 1902 uppfördes ett godsmagasin och 1908 ersattes det gamla vattentornet med ett nytt i slaggsten. Även här försågs stationen med huvudsignaler av typ skivsignal. Den västra skivsignalen försågs 1910 med en försignal, som via en 770 meter lång linledning var förbunden med skivsignalen. 1928 installerades fullständig kontrollåsanläggning samtidigt som signalerna byttes mot dagljussignaler. 1912 flyttades brukets smältstycke- och råskensverk till Jädraås. Den övriga verksamheten vid Brattfors bruk minskade, för att i maj 1919 helt upphöra. Efter brukets nedläggning kom Brattfors mest att tjänstgöra som mötesstation och lastplats för timmer. När det sista tåget passerade den 2 oktober1970 var även Brattfors tid som järnvägsstation slut.

Källa: historiskt.nu

Fotodatum 20230821

Publicerad 20231018

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

30 Bilder