Kung Barkarö Kyrka

Kungsör Kommun

Kungs-Barkarö kyrka är en kyrkobyggnad i Kungs-Barkarö i Västerås stift. Den är församlingskyrka i Kungsörs församling. Kyrkan är en av Sveriges minsta kyrkor och rymmer cirka 70 personer. Kyrkan uppfördes av gråsten under slutet av 1200-talet. Från början hade kyrkorummet ett innertak av trä, men under senare delen av 1400-talet ersattes trätaket av nuvarande stjärnvalv med halvstensstrålar. Under 1500-talet uppfördes ett vapenhus. Omkring år 1600 tillkom nuvarande kyrktorn av trä vid västra kortsidan. Någon gång på 1700-talet avlägsnades vapenhuset.
I kyrkans taklag finns virke som möjligen är från ett senmedeltida taklag och omlagt vid 1760‐talets ombyggnad. Taklagets byggnadshistorik kräver dock ytterligare undersökningar. Dopfunten är samtida med kyrkan och står framme i koret.
Altarskåpet är troligen ett svenskt arbete och tillkom troligen vid slutet av 1400-talet. Ett triumfkrucifix från 1300-talet hänger mitt i kyrkan och är förmodligen lokalt tillverkat. Predikstolen är från 1600-talet I kyrktornet hänger en kyrkklocka som är gjuten på 1200-talet. 1875 flyttades en orgel hit från Gunnilbo kyrka. Orgeln ar byggd 1785 av Olof Schwan, Stockholm och hade 7 stämmor. Den nuvarande orgeln byggdes 1896 av E A Setterquist & Son, Örebro. Orgeln är mekanisk. Fasaden är från 1785 års orgel. orgeln omdisponerades på 1970-talet. Orgeln står på en orgelläktaren i kyrkorummets västra del.

Koordinater: 59.44866, 16.037091

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

53 Bilder