Kungliga Telegrafbyrån Borås

Borås Kommun

 

Uppförd 1913, av Kungl. Telegrafstyrelsen, Stockholm. 4 våningar och inredd vindsvåning. Bottenvåningen disponeras av Kungl. Postverket, huvudpostkontoret Borås 1. I andra våningen Kungl. Telegrafverkets telegrafstation, kassaexpedition, allmänhetens rum, undersökning.  På tredje våningen automatsalar. På fjärde våningen telefonsal, linjemästare- och stationsingenjörskontor. På vindsvåningen vaktmästarbostad, 2 rum, 1 kök.  För Postverket uppfördes,  ny byggnad i kvarter Eko, varefter nuvarande postlokaler komma att disponeras av telegrafverket för telegrafstation och kassaexpedition.  Nuvarande automatstationens kapacitet beräknas vara helt tagen i anspråk i slutet av 1945. Kungliga Telegrafstyrelsen har därför hemställt om anslag med 110.000 för tillbyggnad, avsedd att utföras som överbyggnad av en intill automatstationen belägen gård, varigenom de nya lokalerna komma i samma våningsplan som den nuvarande automatstationen. Enligt hur det var år 1944.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

59 Bilder