Kungsäters Kyrka

Varbergs Kommun

 

Kungsäters kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Kungsäter i Varbergs kommun. Den tillhör sedan 2012 Veddige-Kungsäters församling (tidigare Kungsäters församling) i Göteborgs stift.
Kyrkan är ritad av arkitekten Emil Viktor Langlet och uppfördes 1881 i gråsten med fasad av tegel och puts i nyromantisk stil. Efter att den nya byggnaden hade tagits i bruk övergavs den gamla medeltida kyrkan. Ruinerna av denna har konserverats och återfinns invid kyrkogården. Byggnaden är en av omkring trettio svenska centralkyrkor. Planen är oktagonal och utformningen gör att alla kyrkobesökare kommer nära koret, trots att kyrkan har över 350 sittplatser. Kyrkorummets form påverkar även akustiken och ger en stor men kort efterklang. Renoveringar företogs 1934 och 1969 och en omfattande renovering av kyrkans interiör ägde rum 1998. År 2012 renoverades även det centrala kyrktornet. Detta är den bäst bevarade av Langlets centralkyrkor. Alla läktare och stora delar av inredningen med sin ursprungliga dekorativa bemålning från 1881 finns kvar.
Altartavlan är målad 1891 av Philip Lindström från orten. Korfönstret har glasmålningar. Oblatask i silver från 1758. Klockorna kommer från den gamla kyrkan. Storklockan är dock omgjuten 1900. Diameter: 100 cm. Vikt: 650 kg. Lillklockan är gjuten 1693. Diameter: 81 cm. Vikt: 330 kg.Orgeln är pneumatisk och tillverkad 1955 av Tostareds Kyrkorgelfabrik.

 

Koordinater: 57.307782, 12.570693

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

50 Bilder