Kvarn & Kvarnruin Ålanda

Alingsås Kommun

Precis som i den nordöstra delen av Långareds socken har sockengränsen varierat genom tiderna. Ålanda har tidvis tillhört Östads socken, tidvis Långareds. Idag det senare. Ålanda kvarn är känd sedan tidigt och ligger vid sjön Antens slut i söder, vid en smal vik (Kvarnsjön). En å rinner vidare ner till Åsön som i sin tur mynnar ut i Mjörns nordvästra vik. På 1700-talet tvistades det om vattennivån. Ur C-M Bergstrand, 1954: ”I juni 1749 hade kapten Johan Gripenstedt på Gräfsnäs låtit instämma mjölnaren vid Ålanda kvarnar Anders Jonasson att ansvara för det han medelst uppdämning tillfogat såväl Gräfsnäs säteris enskilta som dess tillydande frälsehemmans vid sjön Anten belägna ängar mycken skada, varför plikt efter lag jämte skadestånd fordras. Anders Jonasson förklarade, att vattnet vid Ålanda kvarnar ej vidare blivit uppdämt än vad nödvändigheten fordrar och vanligt före hans tid varit. Kaptenen påstod att sedan Jonasson åtskilliga gånger efter maj månads ingång fått tillsägelse av kaptenen att hålla dammluckan öppen hade han ändå icke rättat sig efter sådan påminnelse och varning.”

 Koordinater N 6434682, O 1301300

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder