Kvarn i Bredared

Borås Kommun

 

Småindustriområde, ca 130 x 30 - 40 m (NNÖ-SSV), bestående av lämningar efter en kvarn och en såg. Dessa utgörs av 1 damm, 1 dammvall, 6 husgrunder och 1 ränna
Dammvallen, belägen i mitten av området, är halvcirkelformad, ca 55 m l (Ö-V och NNV-SSÖ), 2 m br och intill 1,7 m h, av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,4 - 1 m st, delvis lätt övermossade. I mitten raserad inom en 1 m l sträcka. Här är ett 1,5 - 2 m h fall. Dammvallen omsluter delvis den uppströms liggande dammen, ca 70 x 25 m (N-S), till stor del fortfarande vattenfylld. N om dammvallen, i områdets NNÖ del, är husgrunderna, 4-12 x 4-6 m st (NNÖ-SSV) och intill 2 m h, av kallmurade, delvis tuktade stenar. Fem grunder är belägna längs vänster sida strömriktningen och en grund längs höger sida strömriktningen i NNÖ delen av området.Två grunder är större och har utgjort en sammanbyggd kvarn och såg. Kvarngrunden är 8 x 6 m (NNÖ-SSV) och 2 m h med 0,8 m tj väggrester, av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,3 - 1,3 m st. Minst tre öppningar finns för fönster och i V är en ingång, 1 m br. Genom en öppning ligger en vattenhjulsaxel, bestående av en rund trästock med järnringar och fäste. Såggrunden, omedelbart SSV om kvarngrunden, är 12 x 4 m (NNÖ-SSV) och intill 1 m h av kallmurade, delvis tuktade stenar och ställvis med betongblock med inslagna järnrör. Längs V sidan utgörs grunden av fem stenpelare, kvadratiska, 0,5 m tj och 0,5 - 1,5 m h, av tuktade stenar, 0,3 - 0,7 m st. Omedelbart Ö om de två grunderna är en ränna, ca 20 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och 2 m dj med stensatta kanter, av kallmurade stenar. Två murar med öppning i botten från kvarngrunden löper tvärs över rännan.
Enligt informationsskylt på platsen byggdes kvarnen och sågen på 1880-talet av Per Johan Nilsson och var i bruk fram till år 1939. Kallas för Hundfors kvarn eller Ingelstorps kvarn och är markerad på Häradsekonomiska kartan åren 1890-97. På laga skifteskartan år 1843 är en kvarn markerad i området längs vänster sida strömriktningen. Uppgifter om kvarnverksamhet här finns från 1646/47 i den geometriska jordeboken över Vedens härad enligt boken "En omväg till Mior".
I NNÖ änden av området finns en stenvalvsbro (Bredared 57:1)

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 57.792741, 12.90356

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

17 Bilder