Kvarn Sjötorp Äspered

Borås Kommun

 

Stenvalv under en kvarnbyggnad, belägen vid Gulltorpsbäcken i Sjövik, Äspereds socken i Ås Härad. När kvarnen var i drift leddes vattnet ut genom stenvalvet. Eljest gick flödet vid sidan om. Över bäcken uppströms kvarnen leder en mycket gammal övergångsmöjlighet i form av några stenbumlingar. Fallet har en betydande höjd. Det säkerligen långt över 100-åriga stenvalvet är uppfört av grova stenblock med kilsten i mittpartiet. Därtill kommer den kraftfulla stenmuren. Allt är i kallmur och utgör en imponerande syn, en vy som understryket skönheten i den även för övrigt vackra landskapsbilden. Cirka 250 meter uppströms finns lämningar efter benstamp och benkvarn.

 

Koordinater X 6405646, Y1345419

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder