Kvarnrester Seglora

Borås Kommun

Dammvall som är 28 m l (NNÖ-SSV), 2,3 m br och 1,4 m h. Öppningen är 4,2 m br, stenar har rasat ner. I dammvallen finns en ränna som är 5,4 m br och intill 0,7 m h. 10 m SSÖ om dammvallen finns en grund som är 13,2 x8 m och intill 0,5 m h (SV-NÖ).

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder