Kymbo Kyrka

Tidaholms Kommun

 

Kymbo kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Valstads församling (tidigare Kymbo församling) i Skara stift. Kyrkan ligger i Kymbo i Tidaholms kommun.
Kymbo gamla kyrka var en romansk stenkyrka med rektangulärt långhus med lägre och smalare raktslutet kor, samt sakristia i norr och vapenhus i väster. Den ursprungliga sydportalen var vid kyrkans raserande igenmurad. Kyrkans östra gavel visade murverk med fyra bredare skift, i likhet med romerska murverk med rytmiskt återkommande jämna breda stenskift, vilket gör att den kan dateras till 1000-talet eller tiden för det anglosaxiska inflytandet i Västergötland. Klockorna hängde i en klockstapel. Kyrkan dekorerades 1769 av Johan Risberg från Skövde. När kyrkan kasserades 1898 sparades kyrkklockorna, predikstolen, dopfunten och dopängeln. Den nya kyrkobyggnaden uppfördes under åren 1898-1899 enligt Herman Holmgrens ritningar, och stod invigningsklar 1899. När den nya kyrkan byggdes, revs den gamla så när som på dess norra murverk som fick ingå i den nya kyrkan. Den nya kyrkan är byggd av sten med vittrappade fasader med långhus och absidavslutat korparti. Tornet har ett högt spetsigt torn i väster. I väst vid muren står resterna efter en Tumba från 1600-talet. I tornet hänger två klockor. Storklockan på 585 kg är omgjuten 1903 och lillklockan på 205 kg är omgjuten 1851.
Kyrkogården utökades 1948 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. År 1950-1951 ommålades kyrkan då dopfunten och predikstolen renoverades. År 1989 renoverades kyrkan och kyrkorummet ommålades i ljusa färger. Dopfunten är från 1200-talet och är en representant för Remmenegruppen med fyra franska liljor på cuppans liv, spetsflik på foten och rundstav upptill. Dopfunten renoverades 1950-1951. Dopfatet i driven mässing har skänkts till kyrkan av den kyrkliga syföreningen.
En tronande madonnaskulptur från 1300-1325, troligen utförd i ek. Höjd 87 cm. Föremålet är försvunnet. Var senast registrerat vid Göteborgsutställningen 1923. Predikstolen från 1704 är tillverkad av Johan Ullberg den äldre, som använde 300 spikar för att förfärdiga möbeln. Predikstolen restaurerades i samband med att kyrkan renoverades 1950-1951. En tvåarmad malmljusstake från 1600-talet står på altaret. Dopängeln som hänger ovanför dopfunten är från 1700-talet. Altarskåpet är tillverkat av Eva Spångberg och skänktes till kyrkan år 1978 av den kyrkliga syföreningen. Orgeln med nio stämmor är byggd år 1937 av Levin Johansson och skänktes till kyrkan av Simon Andersson från Hällestorp.

 

Koordinater: 58.082067, 13.777515

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

30 Bilder