Kyrkoplats Svenljunga 5:1

Svenljunga Kommun

På denna plats låg Svenljungas förutvarande kyrka som var av trä och uppförd under åren 1714 - 1718. (Den äldre kyrkan brann jämte prästgården ned år 1714). På predikstolen, som var fyrkantig föreställde en målning evangelisterna. Altartavlan hade tre avdelningar. Den understa föreställde nattvardens instiftelse, den mellersta den korsfäste frälsaren och den övre hans uppståndelse. En fristående klockstapel fanns i omedelbar närhet av kyrkan.

Tanken på att bygga en gemensam kyrka för Svenljunga och Ullasjö församlingar uppkom redan tidigt på 1800-talet. Deras kyrkor var i dåligt skick, hög ålder och dåligt lagd grund hade medfört ständiga reparationer. En annan orsak var att kyrkorna var för små för den ökande befolkningen. Vid biskopsvisitationen den 3 augusti år 1820 framfördes anmärkning mot förfallet av de båda kyrkorna samt förordades ett samgpende om en ny kyrka för de båda församlingarna. Detta förslag mottogs av de båda församlingarna med tveksamhet.

Efter sex års kamp enades församlingarna om att bygga en gemensam kyrka. Landshövdingen gjorde det påpekandet, att kyrkan skulle ligga på den plats som var bäst passande. Svenljungas föreslagna plats vid den så kallade Moga Hed ansågs vara väl vald och där uppfördes kyrkan, 400 meter i östlig riktning från denna plats. Som byggnadsår angives år 1829.

Källa: Skylt på platsen

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230630

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

13 Bilder