Kyrkoruin Nittorp 11:2

Tranemo Kommun

Detta är lämningar efter den kyrka som var Nittorps församlingskyrka under ca 650 år. Den var troligen uppförd i slutet av 1100- eller i början på 1200-talet. Kyrkan, byggd av sten, fick redan från början ansenliga mått och det enda som byggdes till i efterhand var sakristia och vapenhus. Dessa tillkom under 1600- respektive 1700-talet. Att pastoratets befolkningscentra.

1938 restaureades ruinen och fick då det utseende den har i dag. Klockan och klockstapeln flyttades hit från Dalstorp där den tjänade vid gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar under tiden fråm kyrkbranden 1962 tills den nya kyrkan stod klar 1965. I nuvarande sockenkyrka hittar man en del av denna forna kyrkans klenoder, bland annat stora tornklockan gjuten 1523, oblathjärn och mässingljuskrona.

Källa: Skylt påplatsen

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230630

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

71 Bilder