Kyrkoruin Tissered

Ulricehamns Kommun

 

Medeltida kyrkoruin och ödekyrkogård. Kyrkoruinen ligger i norra delen av en muromgärdad ödekyrkogård, väster om vattendraget Tidan.. Kyrkan uppfördes under tidig medeltid då många kyrkor byggdes i Ulricehamnsbygden. I Västergötland nådde den kristna kyrkobyggnadskonsten med säkerhets ned i 1000-talet, men de flesta stenkyrkorna byggdes i mitten av 1100-talet eller senare. Tissereds kyrka var byggd i romansk stil, vilket bland annat innebär att den har ett långhus (där församlingen satt), ett kor (det hemliga rummet där prästen stod) samt ett absid (ett rundat avslut på koret. I området finns flera resta stenar som är gamla gravhällar.

Ruinen är allt som återstår av den medeltida kyrkan i Tissered eftersom den raserades 1554. Orsaken var de sockensammanslagningar som Gustav Vasa genomdrev på 1540-talet. Tissereds socken kom då att uppgå i Gullered och kyrkan övergavs. Kyrkan underhölls dock fram till 1671, då en nu kyrka i trä stod klar i Gullered. Medeltidskyrkan var ganska väl bevarad fram till 1840-talet, då man började riva byggnaden för att skaffa fram material till Gullereds nya kyrka som 1844 avlöste träkyrkan.

I långhusets sydvägg  låg kyrkans enda ingång. När kyrkan övergavs raserades portalen. 1938 restaurerades den gamla ruinen och muren återställdes till ca två meters höjd. Samtidigt restes den gamla vackra portalen av huggen kalksten i romansk stil.

 

Koordinater: 57.804424, 13.65327

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

55 Bilder