Kyrkoruin Tissered

Ulricehamns Kommun

 

Medeltida kyrkoruin och ödekyrkogård. Kyrkoruinen ligger i norra delen av en muromgärdad ödekyrkogård, väster om vattendraget Tidan.. Kyrkan uppfördes under tidig medeltid då många kyrkor byggdes i Ulricehamnsbygden. I Västergötland nådde den kristna kyrkobyggnadskonsten med säkerhets ned i 1000-talet, men de flesta stenkyrkorna byggdes i mitten av 1100-talet eller senare. Tissereds kyrka var byggd i romansk stil, vilket bland annat innebär att den har ett långhus, ett kor samt en absid. I området finns flera resta stenar som är gamla gravhällar. Ruinen är allt som återstår av den medeltida kyrkan i Tissered eftersom den raserades 1554. Orsaken var de sockensammanslagningarna som Gustav Vasa genomdrev på 1540-talet. Tissereds socken kom då att uppgå i Gullered och kyrkan övergavs. Kyrkan underhölls dock fram till 1671,  då en ny kyrka i trä stod klar i Gullered. Medeltidskyrkan var ganska väl bevarad fram till 1840-talet, då man började riva byggnaden för att skaffa fram material till Gullereds nya kyrka, som 1844 avlöste träkyrkan. I långhusets sydvägg låg kyrkans enda ingång. När kyrkan övergavs raserades portalen. 1938 restaurerades den gamla ruinen och muren återställdes till ca 2 meters höjd. Samtidigt restes den gamla vackra portalen av huggen kalksten i romansk stil.

 

Koordinater N 57.80431°, E 13.65316°

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder