Träslövs Kyrkoruin

Varbergs Kommun

 

Träslövs romanska medeltidskyrka från 1110-talet, helgad åt S:t Laurentius, har långhus, kor och absid av gråsten. Senare uppfördes tornet och ett vapenhus i väster. Kyrkan revs 1851 och numera återstår endast nedre delen av dess grundmurar. Långhuset har en nordportal - lägg märke till de två höga sten- posterna - som var kvinnornas ingång och i söder en motsvarande portal för männen. Kyrkogården med några kvarvarande gravstenar omges av en stenmur med stigluckor i norr, söder och väster. Ruinen frilades 1930 i samband med en undersökning, ledd av byggnadsmästare Adolf Tell. Denna kyrka var fram till 1830 sockenkyrka åt slottskapellet på Varbergs fästning. Kommendanter och officerare, vilka var patronus till kyrkan, fick här ett sista vilorum.

En av dem slottshövitsmannen Anders Bing, gravsattes i januari 1590 i närvaro av bl a änkedrottning Sophia, kung Jacob VI av Skottland och dennes gemål Anna, dotter till den danske kungen Fredrik II. Av äldre beskrivningar framgår att kyrkan varit rik på kulturhistoriskt märkliga och värdefulla inventarier. Några av dessa förvaras nu i den nya sockenkyrkan och i Varbergs museum.

Källa: Skylt på plats

Koordinater: 57.120429, 12.308958

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

45 Bilder