Träslövs Kyrkoruin

Varbergs Kommun

 

Träslövs romanska medeltidskyrka från 110-talet, helgad åt S:t Laurentius, har långhus, kor och absid av gråsten. Senare uppfördes tornet och ett vapenhus i väster. Kyrkan revs 1851 och numera återstår endast nedre delen av dess grundmurar. Långhuset har en nordportal - lägg märke till de två höga sten- posterna - som var kvinnornas ingång och i söder en motsvarande portal för männen. Kyrkogården med några kvarvarande gravstenar omges av en stenmur med stigluckor i norr, söder och väster. Ruinen frilades 1930 i samband med en undersökning, ledd av byggnadsmästare Adolf Tell. Denna kyrka var fram till 1830 sockenkyrka åt slottskapellet på Varbergs fästning. Kommendanter och officerare, vilka var patronus till kyrkan, fick här ett sista vilorum.

 

Koordinater N 57.123030°, E 12.30870°

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder