Kyrkoruin Varberg 23:1

Varberg Kommun

 

Getakärrs kyrkoruin eller Gamleby kyrkoruin är ruinerna av kyrkan i den medeltida staden Getakärr, som var en föregångare till Varberg. Getakärrs kyrka är den äldsta kända kyrkobyggnaden i Varbergs församling. Troligen anlades den i slutet av 1200-talet. Den användes fram till år 1578, då kung Fredrik II befallde att invånarna i Getakärr skulle flytta till Ny Varberg. Omkring 20 år senare revs kyrkan och murstenarna kom att användas i bygget av Varbergs fästning under Kristian IV:s regeringstid. Därefter låg ruinerna av kyrkan gömda under en kulle, innan de åren 1937–1938 blev föremål för en arkeologisk utgrävning under Albert Sandklefs ledning.
Getakärrs kyrka var byggd i gråsten och dess murar var upp till två meter tjocka. Ursprungligen var den 18 meter lång, men på 1300-talet utökades den till dubbla längden. Koret var tresidigt. På 1400-talet tillkom en utbyggnad i norr, som tros ha fungerat som helgeandshus.
Vid de arkeologiska utgrävningarna fann man skelett av 300 personer, som blivit begravda under kyrkans golv. I gravarna fanns också ungefär 1 000 mynt av svensk och utländsk härkomst, som idag förvaras på Länsmuseet Varberg. Bland andra arkeologiska fynd fanns cuppan till en dopfunt, samt tre sigill, varav ett har tillhört Martini Bosön, den förste kände prästen i Varberg, och är försett med en bild av helgonet Katarina av Alexandria.

 

Koordinater: 57.112517, 12.253047

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

79 Bilder