Lämning av småindustri Bredared 83

Borås Kommun

Småindustriområde, ca 35 x 30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av lämningar efter 1 kvarn och 1 såg i form av 1 dammvall, 1 stenskodd ränna och 1 möjlig husgrund. Dammvallen är 10 m l (NÖ-SV), 1,5 m br och intill 1,3 m h ovan vattenytan, av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,3 - 0,6 m st, delvis övermossade. Dammvallen är delvis borttagen på mitten, men bottenstenarna återstår. Omedelbart NÖ om dammvallen är rännan, ca 25 m l (NV-SÖ), 1 m br och 0,5 m dj med stenskodda kanter, av kallmurade stenar, 0,3 - 0,7 m st. NV om dammvallen, längs vänster sida strömriktningen är möjligen lämningar efter en grund, 10 x 4 m (NV-SÖ) och 0,2 - 0,3 m h, av övertorvade stenar, kallmurade i åkanten. På en geometrisk karta år 1646 omtalas en kvarn "gångande höst och wår". Enligt Carllson & Siöstedt ska det i Backagärde ha funnits både en kvarn och en såg år 1699. Samma källa omtalar att Röls säteri hade en kvarn här på 1690-talet. Enligt laga delningskarta år 1795 har här funnits en såg till säteriet Röhl men på generalstabskartan 1869 är endast en kvarn markerad på platsen.

Koordinater: 6413539, 1328003

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder