Vara Kommun

 

Levene kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2018 tillhör Varabygdens församling (tidigare Levene församling) i Skara stift. Den ligger strax väster om tätorten Stora Levene i norra delen av Vara kommun.
Enligt traditionen uppfördes kyrkan av Håkan Röde på 1000-talet, men mer troligt är att den tillkom på 1200-talet. Den romanska stenkyrkan har utökats i flera omgångar. Landshövding Johan Hindrikson Reyter, ägare av Levene gård, svarade på 1600-talet för den mest omfattande tillbyggnaden då långhuset förlängdes åt väster. Han lät även uppföra ett gravkor för sig och sin familj. Det revs emellertid 1887 och det enda som nu återstår är grunden och en porträttgravhäll. Vidare lät Reyter på 1640-talet uppföra det spånklädda trätornet i väster, som har en takryttare med spira. Dagens rundade kor uppfördes 1791.
Flera restaureringar har förändrat interiören. Ärland Noréen ville 1937 återskapa en barockkaraktär och då tillkom akantusslingor och en stor del av inredningen och färgsättningen. En äldre altaruppsats från 1676 och en predikstol från 1744 återinsattes vid 1937 års restaurering. Dopfunten i sandsten härstammar från tidig medeltid. Två liljestenar är uppställda i sakristian. Lillklockan är sannolikt från 1200-talet. Den har campanulaform och saknar inskrifter, men uppvisar fyra små inristade kors runt halsen.

 

Koordinater: 58.329894, 12.902525

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

37 Bilder