Ljungås

Vårgårda Kommun

 

Mangårdsbyggnaden, som ligger på en höjd, byggdes kring sekelskiftet 1800. Huset är en parstuga, även kallad långloftstuga. Byggnaden är i 1,5 våning, timrad med stående lockpanel. Den har två så kallade bislag; förstukvistar, uppburna med konsoler och två sittbrädor. Därutöver har huset välvda tak, täckta med spån. Ladugården föll samman på 1950-talet. Den har ersatts med en tidstypisk ladugård från Kärnhult, Nårunga, uppförd första gången 1871. Lillstugan kan tidigare ha varit undantagshus från 1864. Det huset var 12 meter långt och 5,4 meter brett, mått som väl stämmer med lillstugans.
Oskar Andersson föddes 1899 och levde hela sitt nittioettåriga liv på Ljungås. När han gick bort blev hans systers barnbarn Ingela Sjöberg ägare till Ljungås. Hon önskade att Oskars livsverk skulle bevaras. Efter hårt arbete från bland annat Naturskyddsföreningen och kommunen kunde reservatet invigas i juni 1993.

Åkrarna på Ljungås är i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet. Ängarnas gräs togs tillvara av Oskar – den siste bonden – så länge han hade kor. Numera har äng och hage restaurerats och hålls öppna med slåtter och bete. På delar av åkern odlas åter den gamla tidens växtslag. På vallen och i skogen betar kor och i hagen håller fåren slyet borta. I väster, mellan åker och skog, ligger ett sluttande källkärr med rik växtlighet.
Den äldsta, 130-åriga, skogen i Störtaredsdalen kan ha uppkommit genom skogsodling eller som självsådd vid en minskning av skogsbetet. Här lämnas nu skogen att fritt utvecklas till nytta för de växt- och djurarter som behöver en friväxande skog. I de bördigare delarna av dalen har betet pågått fram till 1960-talet. Frånsett ett mindre område med kulturskog präglas den övriga skogen nu åter av betesskogsbruk och plockhuggning för bränsle, husbehovsvirke och timmer för avsalu.

Källa: Länstyrelsen

Koordinater: 57.890444, 12.690547

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

8 Bilder