Ljungsarps Kyrka

Tranemo Kommun

Kyrkan i Ljungsarp är till sina äldsta delar från medeltiden och byggdes ut åt öster på 1800-talet.

1927 genomgick kyrkan en stor renovering och en del av de tidigare rikliga utsmyckningarna togs fram igen. Läktarbröstet fick tillbaka sina gamla målningar med Kristus och apostlarna. Predikstolens tidigare färgsättning framtogs, liksom en målning som gick runt takkransen. Läktarpelarna fick tillbaka sin marmorering och kyrkan fick nytt golv. Bänkdörrarna sattes tillbaka och bänkarna fick invändigt samma röda och bruna färgsättning som predikstol och läktarbröst.

På 1950-talet gjordes koret om. Då murades ett fönster bakom altaret igen och de övriga två fönstren i koret fick antikglas. Koret fick då också en skulpterad altarprydnad av Arvid Bryth. På 1960-talet var det dags för nästa renovering. Nu målades kyrkan invändigt, ett par bänkrader längst bak togs bort för att ge plats åt ett skåp och kyrkan fick en ny psalmtavla. Läktartrapporna revs och ersattes med en ny på den norra sidan. På läktaren togs bänkarna bort och ersattes med lösa stolar.

1994 renoverades kyrkan både in- och utvändigt och två år senare tillgänglighetsanpassades den. Predikstolen gjordes av 1711 av G Björnsson Kihlman och pryds av Mose och de fyra evangelisterna. Kyrkans dopfunt är från 1963 och tillverkad i trä.

Källa: Wikipedia

Fotodatum 20230523

Publicerad 20230801

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

63 Bilder