Mansgård 1 Tokebacka Interiör

Alingsås Kommun

Större jordbruksfastighet belägen vid E 20 i Sävedalens dalgång nordost om Alingsås i före detta Bälinge Socken. Ursprungligen var detta två gårdar som för hette Övre Tokebacka. De två bostadshusen ligger tätt intill varandra med sina respektive ekonomibyggnader placerade på yttersidorna. Mansgård 1 är en mycket välbevarad salsbyggnad med klassicerande portal, pilastrar och tandsnittsornamentik. Den vinkelbyggda ladugården som hör till denna byggnad har kvar sin ursprungliga utformning med indragen vägg i hörnet, ladugården är numera riven. Mansgårdsbyggnad 2 har en liknande men enklare utformning som nr 1. De två gårdarna bildar tillsammans en helhetsmiljö med ett mycket högt kulturhistoriskt  värde. Mansgårdsbyggnad 1 utmärker sig med sin rika utsmyckning som varit så typiskt för trakten kring Alingsås, men som numera är mycket sällsynt på landsbygden. Mansgård 1 byggdes 1860-tal och mansbyggnad 2 år 1885.

Koordinater: 57.941657, 12.587969

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

23 Bilder