Månstads Kyrka

Svenljunga Kommun

På en kulle invid den numera asfalterade banvallen genom Månstad ligger kyrkan. På 1200-talet restes en träkyrka här som dock eldhärjades ett par hundra år senare. Dagens kyrka fick ersätta den tidigare och byggdes i slutet av 1400-talet.
Inne i kyrkan minner dock några av inventarierna om tidigare medeltid: det ståtliga krucifixet över altaret är från 1300-talet, gjort i trä och föreställer den lidande Jesus på korset. Ännu något äldre är dopfunten av sandsten från 1200-talet. Under en period från 1800-talet och framåt överläts dopfunten till en privatperson och senare kom den till Göteborgs museum som nu har lånat ut den till kyrkan! Den kom tillbaka till Månstads kyrka 1954. Över dopfunten hänger en basunängel, vars uppgift är att påminna om den yttersta domen. Ängeln av trä tillverkades på 1700-talet. Predikstolen pryds av skulpturer från 1600-talet föreställande bland annat evangelisterna.

Källa: Svenska kyrkan

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230702

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

53 Bilder