Milsten Bollebygd 4:1

Bollebygd Kommun

Milstolpe, gråsten, 1,47 m h, 0,67 m br vid basen (ÖNÖ-VSV) och 0,1 m tj.  Milstolpen är i det närmaste helt omkullfallen åt N. Milstiolpens överstycke är avslagen och stolpens nedre del är spräckt och sammanfogad med två järnkrampor. Postament, 1,6x1,1 m (ÖNÖ-VSV) och 0,7 m h, bestående av kallmurade stenar, 0,4-0,7 m st. Postamentet är delvis övertäckt av jordmassor från den intilliggande vägbanken och är till största delen raserad.

Inskription:

A

I

Mill

M P

1965

Källa Riksantikvarieämbetet

Koordinater: X 6398325 Y 1307482

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder