Milsten Grude 16:1

Herrljunga Kommun

 

Milstolpe, kalksten, 1,14 m h, 0,4 m bred vid basen, 0,29 m bred vid toppen och 0,09 m tjock.

Stenen har rundad överdel. Samtliga siffror och bokstäver har en höjd  av 4 - 4,5 cm. 0,10 m

från basen finns ett inhugget, horisontalt streck, tvärs över hela stenen.  Postamentet är 1,8 x 1,7 m

och 1,0 - 1,10 m h. Det är byggt av 0,2 - 0,5 m stora granitstenar, av vilka de i kanterna liggande

stenarna har huggits jämna. Milstolpen och postamentet är välbehållna.

Inskription:

 1/4 mil 1853 (möjligen 1863)

 

Källa Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20190104

 

Koordinater X 6432669, Y 1334029

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder