Milsten Larv 2:1

Vara Kommun

Milstolpe av kalksten på stenpostament. Kalkstensplattan är 1,65 m h, 0,54 m br och 0,09 m tj med halvcirkelformigt avrundad överdel. På V sidan under en kunglig krona och två spegelvända C texten: "1/2 MIIL" Postamentet är 1,9 x 1,8 m (NNV-SSÖ)och 0,7-0,8 m h. Kallmurat av 0,3-0,9 m stora stenar med enstakasmärre ingående. Milstolpen har varit avslagen på mitten i sammanlagt 4 delar. Den är nu ihopfogad med någon konstmassa (plastic-padding?). Den synbarligen kladdiga och olämpliga lagningen har börjat lossna och stenen riskerar att falla isär. Milstolpen bör snarast restaureras!

Källa: Riksantkvarieämbetet

Koordinater: 58.208946, 13.156875

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240405

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

9 Bilder