Milsten Larv 6:1

Vara Kommun

Milstolpe av kalksten på stenpostament. Kalkstensplattan är 1,45m h, 0,45 m br och 0,09-0,10 m tj. På N sidan under en kunglig krona och två spegelvända C texten:"1/4 MIIL" I texten svart färg. Ang utförandet se skiss vid nr 2. Postament är 1,8x1,8m (N 15cg V-S 15Cg Ö) och 0,6-0,8 m h. Kallmurat av gråstenar, 0,3-0,9 m stora, i överdelen en del sprängstenar. Delvis raserat.

Källa:Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 58.191306, 13.141048

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240405

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

9 Bilder