Milsten Larv 78:1

Vara Kommun

Milstolpe av kalksten på stenpostament. Kalkstensplattan är 1,10m h, 0,41 m br och 0,08-0,10 m tj. På den SÖ sidan är under en krona och två spegelvända C texten:"1/4 MIIL". Postamentet är 1,7x1,5 m (NÖ-SV) och 0,3-0,7 m h. Kallmurat av 0,3-0,7 m st gråstenar. Delvisövermossat och belagt med väggrus.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 58.140015, 13.115828

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240405

10 Bilder