Milsten Laske-Vedum 4:1

Vara Kommun

Milstolpe av kalksten på stenpostament. Kalkstensplattan är 1,45m h, 0,50 m br och 0,10 m tj med halvcirkelformigt avrundad överdel. På S sidan är under en krona och två spegelvända C (Karl XII;s namnchiffer) texten: "1/2 MIIL". Postamentet är 1,7x1,5 m (N-S) och0,5-0,7 m h. Kallmurat av 0,2-0,6 m stora stenar.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 58.172908, 13.017029

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240405

11 Bilder