Mjöbäcks kyrka

Svenljunga Kommun

Mjöbäcks kyrka byggdes år 1851 efter det att den gamla kyrkan, som var belägen på den gamla kyrkogården på andra sidan landsvägen, hade blivit nedsynad.
Till byggmästare antogs Johannes Petersson från Gåsö, Göksholmen, Sandhult. I tornet insattes de två gamla kyrkklockorna som tidigare använts i den gamla kyrkan.
Den större var från början av hög ålder och utan inskription men vid en ringning 1831 sprack den och fick därför gjutas om i Jönköping. Klockan har en vikt av 450 kg. Den mindre kyrkklockan är från Gustaf den III:s tid och gjöts 1773.
Predikstolen, altaruppsatsen och nummertavlorna tillverkades av Johannes Johansson i Tokabo, som med stor säkerhet hade hjälp av sin åldrige fader, den kände "predikstolsmakaren" Johannes Andersson i Ölsbo. I början av 1900-talet skänkte Johannes Bengtsson och hans hustru Lina i Klackhult en ny dopfunt till kyrkan, som tillverkades av Carl Johan Johansson, Tokabo. Glasfönstren i koret härrör också från samma tid och sattes tillbaka på sin plats vid en renovering år 1992 efter att ha förvarats på vinden från 1951.
Sitt nuvarande utseende fick kyrkan genom en omfattande genomgång, som utfördes 1991-1992 av kyrkomålaren Rose Bergström, Lidhult, som också efter gamla förebilder är ansvarig för färgsättningen. Gångmattan är vävd på Kasthalls i Kinna och är designad av textilkonstnärinnan Elisabet Brenner, Holsljunga. Kormattan är från 1968 och är vävd av Agda Österberg. Den nuvarande kyrkorgeln är byggd 1963 på Tostareds orgelfabrik och byggdes ut med tre nya stämmor vid renoveringen 1992.

Källa: Svenska Kyrkan

Fotodatum 20230219

Publicerad 20230702

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

70 Bilder