Nittorps kyrka

Borås Kommun

Nittorps kyrka uppfördes 1847 efter ritningar av arkitekten G Ståhl. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn i väster och halvrunt kor i öster ersatte en romansk absidkyrka av sten. Ritningarna till kyrkobyggnaden omfattade även en sakristia som inte uppfördes förrän på 1950-talet.
Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1931 efter förslag av Boråsbyggmästarna Albin & Carl Wilhelm Gustafsson. Konserveringsarbeten av C O Svensson. Nytt golv inlades i långhuset och koret. Bänkinredningen byttes ut med bibehållande av bänkdörrarna och bänkskärmarna. Nya dörrar insattes. Invändig målning av kyrkan i oljefärger lika de befintliga. Konserveringsarbeten på predikstolen och altartavlan. På predikstolskorgens fot framtogs pärlgrå och gulgrå färg. En draperimålning på väggen ovanför predikstolen från omkring 1870 ibättrades. Utvändig omputsning av fasaderna.
Elektrisk värme installerades 1947 och elektrisk belysning 1950. Sakristian vidbyggdes i norr 1958 efter ritningar av E Lundberg. Ett tidigare sakristieskrank, sammanbyggt med predikstolen, avlägsnades sedan den nya sakristian uppförts.

Kyrkan restaurerades 1964. Konservator Thorbjörn Engblad, Alingsås. De fyra bakersta bänkraderna borttogs och ersattes med skåpinredning vid västra gavelväggen. Konservering av altaruppsats och predikstol samt invändig ommålning. Trappbarriären i anslutning till predikstolskorgen ommålades i för att bättre harmoniera med korgens äldre färger. Enligt ommålningsförslaget målades taket i en blåaktig kulör med taklist i mörkare ton som harmonierade med bänkinredningen och väggarna i benvit kulör. Draperimålningen ovanför predikstolen övermålades. Fönstersnickerierna målades i blågrå ton.

Kyrkans och bårhusets fasader omputsades 1992. Tornluckor och fönster reparerades. Det befintliga lerteglet omlades på långhustaket 1999 och samtidigt ommålades lanterninens träfasader.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230702

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

71 Bilder