Njurunda Kyrkoruin

Sundsvalls Kommun

Medeltida kyrkoruin, delundersökt, ca 26x12 m (Ö-V). Murarna är 1,25-1,5 m tj och kvarstår till en höjd av ca 8 m. I SV hörnet är ett lägre parti, ca 2,3 m h. Murarna är uppförda av granit, kring fönster och dörröppningar finns tegelmurning. På S långsidan, 6 m från SV hörnet är murfundament efter vapenhus, 5x4 m (Ö-V), och 0,5-1 m h. På N långsidan, 2 m från NÖ hörnet är fundament i markplanet efter sakristia, 8x8 m (Ö-V) av 0,5-1 m st och 0,2-0,4m h grundstenar. I detta fundaments SV hörn, ca 2 m från kyrkans N långsidan är möjligen gång till krypta (enl. 1964 års inv.) försedd med en lucka 0,5x0,5 m (igenlagd med en sten?). Från NÖ och SÖ hörnen utgår åt NÖ och SÖ, ca 4 m l och intill 4 m h, stödmurar. Inuti kyrkomuren är altare av tegel och stenläggningar i markytan som markerar äldsta kyrkans utsträckning.
Ruin sedan 1869 pga en brand orsakad av blixtnedslag.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20220630

Publicerad 20230703

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

102 Bilder