Njurunda Runsten M1

Sundsvalls Kommun

Runsten: 1,55 m h, 0,65 m br (SÖ-NV) och 0,30 m tj. Inskriptionpå den närmast mot NV vända sidan. Ren höjd 8-9 cm. Ristning meddubbel ormslinga och kors. Inskription är inmålad med röd färgsom delvis av- flagnar. På toppen av stenen är lite cementpålagd. Skyltad av länsmuseet och området är vårdat. Textenlyder enl. Sidenbladh: "b (?) 0rksuain uk silerastr uk frithiraistu stain tlinsa aftiR buri fat..... sin in farthaihnmarkti". Namnet på runstenen sammanhänger sannolikt med texten.Gården ca 300 m åt V kallas enl. Sidenbladh "Bures" 12 m VNV omrunstenen är delning av övergivna vägar, med hålvägskaraktär.Den gemensamma vägsträckning kan följas åt NV 30 m fram tillnuvarande landsväg. Den är 8 m br och intill 0,6 m dj. Efterdelningen löper vägsträckningarna åt Ö resp SSÖ. De har synlighålvägskaraktär utmed ca 35-40 m l sträckor och är 4-6 m br och0,4-0,6 m dj. Sannolikt gamla vägar brukade inl sen tid. Den SSÖvägen andvändes nu som gångstig. Runstenen har därmed ett lägevid en gammal vägdelning

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20220630

Publicerad 20230703

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

13 Bilder