Norrsundets Gamla Station

Gävle Kommun

Norrsundets station invigdes den 1 november 1897 och var en av ändstationerna på den smalspåriga Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg (DONJ)

Jänvägen (från 1895) var en del i satsningen på sågverket, för säkra transporter av skogsråvara från Dalarna, där banans andra ändstation låg i Linghed. 1895 utlades fyra sidospår. Ett spår drogs till hamnen, ett till det så kallade timmerstjälpet där vagnarnas timmerlast stjälptes i sjön och ett spår drogs till hyvleriet. Samtidigt började byggandet av stationshuset. Det uppfördes även ett fyra portars lokstall med vändskiva, ett vattentorn samt godsmagasin. 1897 stod byggnaderna klara. 1906 påbyggdes lokstallet för att ge plats åt nya större tenderlok. Av samma anledning byttes vändskivan till en större. 1909 byggdes ett nytt godsmagasin, eftersom det gamla stod i vägen för brädgårdens utökning.

Den 2 oktober 1970 nådde det sista ordinarie tåget fram till sin slutstation. Sträckan Hamrångefjärden−Norrsundet breddades till normalspår för godstrafiken till och från massafabriken.

Källa:Wikipedia

Fotodatum 20230822

Publicerad 20230929

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

48 Bilder