Ödekvarn Tämta

Borås Kommun

 

Bebyggelselämningar efter sentida torp 120 x 100 m, bestående av spismursrester 8 x 6 m och

och enstaka odlingsrösen. 7 m ÖNÖ om husgrunden finns lämningar efter en kvarn, bestående

av en 15 x 5 m stor grund efter kvarnbyggnaden samt stenterasseringar i bäckravin.

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater X 6422590, Y 1331320

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder