Ödekyrkogård Falkenberg 5:2

Falkenbergs Kommun

 

Ödekyrkogård ca 60 x 45 meter utan synliga gravanläggningar. I kyrkogårdens NÖ del finns kyrkogrunden 35x25 meter vars murar är synliga i ytan. Platsen är utgrävd 1965 och det finns en minnessten på platsen med följande text: Här låg sedan medeltiden staden ny - Falkenbergs kyrka. År 1552 befalldes invånarna att flytta ner till gamla Falkenberg. Därefter förföll kyrkan och blev en ruin. Kyrkogården söder därom upphörde att vara begravningsplats. År 1965 utgrävdes de nu kvarlevande resterna, grundmurar, vilande direkt på sydsluttningen av det gamla Falkberget. Kyrkan hade ett mäktigt torn i väster den var murad av gråsten och tegel. Dess innertak hade fyra valv stöttade sv strävpelare.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater: 56.907527, 12.505357

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

49 Bilder